امام سجاد(علیه‌السلام)
«در پرتو وجود ماست که خداوند آسمان را از فروپاشی