اینکه بفهمیم ما بنده خدا هستیم و یا بنده غیر خدا به راحتی یک نگاه کردن به تعلّقات و آروزهای قلبی ماست، که ببینیم دلمان در بند چیست و یا در بند کیست.

دلی که در بند پول به دنبال پول و دلی که در بند ماشین است به دنبال ماشین و همینطور دل مشغولی‌ها و هوس‌بازی‌هایی که ممکن است دل ما رو پر کرده باشد و افسار بر گردنمان انداخته و ما را به این سو و آن سو و از این خیال به آن خیال می‌کشاند.

البته نباید از این نکته هم غافل باشیم که پول و ماشین و هر خواسته قلبی ما وقتی برای تأمین نیازهای زندگی و نفقه واجب خانواده و اهداف عقلائی و آخرت‌ساز باشد، در راستای بندگی خدا خواهد بود و آن خواسته‌هایی نکوهیده است و انسانیّت انسان را از بین می‌برد که صرفاً محصول حسادت‌ورزی و رقابت با دیگران و برای تجمّل‌گرایی باشد.

رسول اکرم(صلی‌اللّه‌علیه‌و‌اله)
«هلاک شد بنده دینار و درهم و بنده جامه و لباس نقشدار»

فیض کاشانی، ترجمه المحجة‌البیضاء، 6/173