بیست سال قبل اولین کشوری که عمل نحس همجنس‌گرایی را قانونی کرد کشور هلند بود و تا الان در ۲۸ کشور این قانون نحس وجود دارد.

مهمترین انحراف قوم لوط همجنس‌گرایی بود که لحظه آخر و هنگام عذاب این قوم در کتاب تاریخ انبیاء اینگونه بیان شده است:

سرانجام لحظه عذاب فرا رسید و به انتظار لوط پیامبر پایان داد؛ همان گونه که قرآن می‌فرماید: «هنگامی که فرمان ما فرا رسید، آن سرزمین را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ و سنگریزه بر سر آنان فرو ریختیم».

هنگامی که عذاب فرا رسید، شهر سدوم و سرزمین های آن قوم به صورت تل خاک و بیابان در آمده بود و اثری از آنان که به قول بعضی چهار هزار نفر بودند، بر جای نمانده بود. این باران سنگ چنان سریع و پی در پی بود که گویی سنگ‌ها بر هم سوار می‌شدند اما تصور نکنید که این سنگ ها مخصوص قوم لوط بودند بلکه : «این عذابی است که از هیچ قوم و جمعیت و گروه ستمکار و ظالمی دور نیست».

امام صادق(علیه‌السلام) در تفسیر این آیه فرموده اند: «هر کس عمل قوم لوط را حلال بداند و از دنیا برود، دچار همان عذاب خواهد شد و به همان سنگریزه‌ها خواهند سوخت ولی مردم نمی‌بینند»