حقیقت و ولایت در حکمرانی چیزی بالاتر از تفاهم و رضایت مردم به یک فرد است و یا به عبارتی اگر کل مردم بر روی مدیریت یک نفر توافق داشته باشند و این در حالی باشد که این شخص مورد تایید خداوند نباشد باید بگوییم که کل مردم بر حول محور هوا و هوس توافق کرده‌اند و بهره‌ای از حقیقت و ولایت نبرده‌اند و این همان اشتباهی بود که بعد از رحلت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌اله) انجام دادند و سخنان و وصیّت حضرت را در واقعه غدیر خم نادیده گرفتند و صاحب ولایت را خانه‌نشین کردند.