پرروردگار متعال در واقعه غدیر خم بدون توجّه به مصلحت و تنها بر مبنای شایستگی و لیاقت کسی را برای جانشینی پیامبر اکرم(صلی‌اللّه‌علیه‌واله) تعیین کرد که عده قابل توجهّی از مردم از جمله بنی‌امیّه با او مخالف بودند و کینه او را در دل داشتند، ولی با این حال این مخالفت باعث نشد خداوند شخص دیگری را برای این جانشینی انتخاب کند، هر چند که تبعات این انتخاب سال‌ها و قرن‌ها در جامعه اسلامی پابرجا بماند.

این انتخاب خداوند برای جانشینی پیامبرش در واقعه غدیر خم برای تمام تاریخ این پیام را داشت که به زحمت افتادن و تلاش برای مقابله و یا راضی کردن مخالفان خیلی بهتر از این است که با انتخاب مدیری ناشایست هر چند که بیشتر مردم او را قبول داشته باشند، مسیر پیشیرفت و سعادت امّت اسلامی به بیراهه و نابودی کشیده شود و آتش این انتخاب نادرست دامن‌گیر همه امّت چه آنان که موافق بودند و چه آنان که مخالف بودند بشود