«سَنُریهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فی‏ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق..»(۱)

«به زودى آیات خود را هم در آفاق و خارج از وجود آنان و هم در داخل وجودشان نشان خواهیم داد تا روشن گردد که خدا حقّ است»

سوره مبارکه فصلت آیه ۵۳

 

 این اتفاق و دیدن نشانه های خداوند یک مقدمه می‌خواهد و آن هم این است که ما باید یادبگیریم تا نگاهمان به دنیا از امور روزمره و ظاهراً تکراری از خوردن و خوابیدن گرفته تا کار و درآمدزایی  بالاتر ببریم تا بتوانیم آیات الهی و نشانه‌‌هایی که خداوند از گذر روزگار و عملکرد خوب و بدمان در وجود خودمان برای ما و یا در زندگی دیگران قرار داده است را ببینیم و در نتیجه قلبمان را بیدار و بیدارتر کنیم.