لَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب(1)
آنها کسانی هستند که ایمان آورده و دلهایشان به یاد خدا آرامش می‏گیرد، آگاه باشید که تنها با یاد خدا دلها آرامش پیدا می‏کند

آرامش میوه قلب کسانی است که دست قدرت و حکمت خداوند را بالاتر از همه قدرت‌ها می‌دانند که به برکّت این معرفت نه دامن خود را برای بدست آوردن پول و ثروت و یا آبروی بیشتر به دروغ و فریب آلوده می‌کنند و نه اجازه می‌دهند شیطان بذر حسرت نرسیدن به دنیا و آرزوهای دنیا را در دل آنان بپروراند.

پاورقی
۱-سوره مبارکه رعد آیه ۲۸