امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)
«به کسی که تو را امین حساب کرده خیانت نکن، هر چند او به تو خیانت کرده باشد»(1)

حسن ظن دیگران به ما نعمت و آبرویی برای ماست و اگر قرار باشد جواب هر حسن ظن و نگاه نیکویی که دیگران به ما دارند را با بی‌توجهّی، پشت‌گوش انداختن و یا خیانت پاسخ دهیم، مطمئن باشید که در آینده‌ای نزدیک هر جا که سخن از شما گفته می‌شود به خوبی و نیکی از شما یاد نخواهد شد.

از طرفی ملاک و مبنای ما برای خوب بودن و خوب رفتار کردن باید خدا و دین خدا باشد نه رفتار و کردار دیگران

پاورقی
1-مستدرک الوسایل، جلد9صفحه136