زیراب زدن یکی از کارهایی است که متاسفانه به کم و یا زیاد در ساختارهای اداری وجود دارد.

البته دادن گزارش به مسئول مافوق اگر بر اساس کوتاهی و چه بسا خیانت یکی از اعضا باشد کار اشتباهی نیست ولی اشتباه زمانی است که حسادت و کینه باعث شود که در گزارش با بزرگنمایی کردن و رفتار جهت‌دار بر علیه همکارمان کار کنیم.

جدای از این مسائل ما نباید نسبت به همکاران و دوستانمان بدبین باشیم و از کوچکترین مسائل بزرگترین مشکلات را بتراشیم و یا به عبارتی از کاه کوه بسازیم.

متن عکس
کسی که تظاهر به راستی و صداقت را مانند طعمه ماهیگیری بر قلاب آویزان می‌کند تا بتواند مردم و اطرافیانش را برای به دست آوردن پول و ثروت و یا حتّی آبروی بیشتر مانند ماهی در دریا به طرف خود جذب کند، بدون هیچ تردیدی باید منتظر باشد که دیر یا زود همانگونه که مردم را فریب می‌داد گرفتار مکر و حیله خداوند شود و از جایی ضربه بخورد که حتّی به خیالش هم خطور نمی‌کرد.

سوره مبارکه انفال آیه ۳۰
«...وَ یَمْکُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرین»
وخداوند هم مکر می‌کند و خداوند بهترین مکر کنندگان است