سفارش رسول اکرم(صلی الله علیه و اله) به أمیر مؤمنان علی(علیه السلام)
ای علی دروغگوئی آفت کلام است.(1)

همانطور که زیبایی گل و بوی خوش آن نباید ما را از تیغ‌هایی که در کنار آن هستند غافل کند، زیبا سخن گفتن و قدرت بیان بالا برای تحت تاثیر قرار دادن مردم هم نباید به قیمت بی‌صداقتی و دروغ برای ما حاصل شود.

نعمت زبان و با دیگران سخن گفتن قابلیتی است برای انسان از طرف خداوند تا با آن با مردم سخن بگوید، درد دل بگوید، راهنمایی کند و با چیدن کلمات و جملات در کنار هم دیگران را مجذوب خود کند. امّا همانگونه که هر گل زیبایی هم می‌تواند خاری داشته باشد این نعمت سخن گفتن هم خاری دارد که آن به دروغ زبان گشادن و سخن گمراه کننده به دیگران گفتن است.

خاری که اگر مراقبش نباشیم بر فطرت پاک انسانی ما فرو خواهد رفت و آن صفای دل و قلب خداجوی ما را به سیاهی گناه و دروغ آلوده تباه خواهد کرد.

پاورقی
1-تحف العقول-ترجمه جعفری ص : 15