فسادی که تاریخ هدایت یک ملّت را تحریف کند و جای جلّاد و شهید و خدمت و خیانت را عوض کند و مسیر سعادت آیندگان را به بیراهه بکشاند، درختی جهنمی است که ساختار کثیف آن توان ایستادگی در برابر نورانیّت کلام حق و روشنگری جبهه حق را ندارد.

اگر آگاهان و خواص جامعه کم‌کاری نکنند، ساختار درخت جهنمی نفاق و تزویر به عنایت الهی ضعیف‌تر و سست‌تر از آن است که بتواند در مقابل نورانیّت کلام حق و روشنگری جبهه آگاه و فرهیخته کشور دوام بیاورد.

سوره مبارکه انفاق آیه۴۸
«وإذ زیّن لهم الشّیطن أعملهم وقال لا غالب لکم الیوم ...»
«هنگامی که شیطان اعمال (زشت) ایشان(منافقان) را (در نظرشان) بیاراست و گفت: امروز از مردم کسی نیست که بتواند بر شما غلبه یابد، و من پناه شما هستم تا هنگامی که دو سپاه (جنگجویان و حمایت فرشتگان از مومنان) را دید (در آن موقع) برگشت و عقب گرد کرد و گفت من از شما بی‏زارم چون من چیزهایی می‏بینم که شما نمی‏بینید من از خدا می‏ترسم خدا شدید العقاب است