اولین مسأله‌ای که ذهن انسان را برای خودکشی به کار می‌اندازد بحث راحتی از مشکلات و یا تمام شدن سختی‌هاست،  ولی این در حالی است که خودکشی نه تنها انسان را راحت نمی‌کند بلکه او را وارد جریاناتی خواهد کرد و به روزی خواهد انداخت که هزاران بار و در هر نفسی آرزو خواهد کرد که به زندگی دنیوی خود برگرد و برای حل مشکلاتی که به خاطرش خودکشی کرد تلاش کند.

رسول‌اکرم(صلی‌اللّه‌علیه‌و‌اله)
«الذی یَخْنُقُ نَفْسَهُ یَخْنُقُها فِی النّارِ، وَالّذی یَطْعَنُها فی النار»(1)
«کسی که خودش را خفه کند، خویشتن را در آتش (دوزخ) خفه کرده است و کسی که به خودش نیزه زند، در آتش باشد»
کنز العمال، ج15، ح 39961، ص35