محمد جواد حکیمی تهرانی

صفحه‌ای برای اطلاع رسانی، حفظ و نشر تفکّرات

ما هم از آنانیم


اگر قرار باشد هر حرف و نصیحت خوبی از کسی شنیدیم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

بدون نصیحت بدون آبی


از اهمیّت و شدّت نیاز انسان به شنیدن نصیحت و سخن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

سیاهی که سفیدش می‌کنم


بعد از پشیمانی و توبه از گذشته و همّت برای اصلاح آینده دیگر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

شیطانی که دلیل می‌سازد


نافرمانی خداوند و گناه کردن پی‌درپی و بدون پشیمانی به مرور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

عمری که هدر نرفته


مراقبت بر ترک محرمات و انجام واجبات الهی و خوش اخلاقی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد