محمد جواد حکیمی تهرانی

صفحه‌ای برای اطلاع رسانی، حفظ و نشر تفکّرات

نمایش جذاب از بی هویّتی


آزادی وبی‌بندباری وپایبند نبودن به دستورات دینی و آسمانی می‌تواند صحنه‌های جذاب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

برنامه‌ای که کامل است

دریافت


هر دانشمند و هر فیلسوف و نظریه پردازی به اندازه وسع فکری و تجربه‌ای که از زندگی داشت دنیا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

بهترین ذکر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

قرآن بالاتر از همه

دریافت


تفکّر و ماحصل عمر هیچ دانشمند، هیچ فیلسوف و متفکّ و حتّی هیچ دینی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

نگاهت را عوض کن

دریافت


فقط کافیست نگاهمان را به قرآن تغییر دهیم و به عنوان یک کتاب زندگی سراغ قرآن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد