محمد جواد حکیمی تهرانی

صفحه‌ای برای اطلاع رسانی، حفظ و نشر تفکّرات

مردانی که به غیب اعتقاد دارند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

باید رد بند خدا شویم


دلی که در بند خداست و بنده خداست تمام نگاهش به دنیا در چهارچوب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

در بند کیم؟


اینکه بفهمیم ما بنده خدا هستیم و یا بنده غیر خدا به راحتی یک نگاه کردن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد